Welkom op de website van de Vereniging Van Eigenaren 'Ensemble Rietveld' te Amsterdam.

Niet iedereen zal het beseffen, maar de woningen van de VVE ‘Ensemble Rietveld’, staan op de plek waar van 1925 tot 1992 de oudste rioolwaterzuiveringsinstallatie van Amsterdam was gevestigd. Het totale terrein bestreek globaal het gebied tussen het Sloterpark, de Robert Fruinlaan, de spoorlijn en de Jan Evertsenstraat. Na de ontmanteling van de installaties, de sloop van de meeste bouwwerken en grondige bodemsanering is vanaf 1996 op hetzelfde terrein de nieuwe woonwijk ‘Oostoever’ verrezen.

De wijk telt ruim 1050 woningen en bestaat uit vier duidelijk onderscheiden delen, ieder met zijn eigen stedenbouwkundige structuur en architectonische uitwerking. Achtereenvolgens van noord naar zuid: ‘Eiland’, ‘Lanenkwartier’, ‘Zuiveringspark’ en ten slotte ‘Tuindorp’

Tuindorp, waartoe ook het bouwblok van de VVE ‘Ensemble Rietveld’ behoort, is gebouwd volgens de plannen van twee verschillende architectenbureaus: een ontwerp voor 171 seniorenwoningen met een zorgcentrum en bijbehorende voorzieningen van het bureau Buys en Peterse en een ontwerp voor 313 woningen van het bureau Duinker en van der Torre.

De langs het Zuiveringspark gelegen seniorenwoningen zijn gegroepeerd in vier gelijkvormige bouwblokken rond royale binnenhoven. De rest van de buurt bestaat uit negen compacte woningensembles (waarvan zeven met koopwoningen en twee met sociale huurwoningen), geflankeerd door drie rijen ‘herenhuizen’ aan de westzijde en een woontoren in de zuidoosthoek van de buurt. Twee blokken aan de oostkant van de buurt zijn gebouwd boven een halfverdiepte parkeergarage.

Wanneer je goed kijkt valt het op dat geen een van deze negen ensembles hetzelfde is terwijl ze toch allemaal sterk op elkaar lijken. Het is het gevolg van de mix van verschillende woningtypes die in ieder ensemble weer op een andere manier zijn gecombineerd. De herhaling van markante bouwelementen zoals de houten raamomlijstingen van de bovenwoningen, de voorportalen van sierbeton aan de straat en het consequente gebruik van dezelfde materialen en kleuren dragen ook bij aan de samenhang van de architectuur van de blokken.

Het ensemble Rietveld, volgens de nummering van het stedenbouwkundig plan aangemerkt als blok M, telt 30 woningen en is samengesteld met maar liefst zes verschillende woningtypes: twaalf patiowoningen, negen eengezinswoningen met tuin (waarvan twee met een tweede verdieping), zes bovenwoningen bestaande uit twee verschillende woningtypes en tenslotte drie appartementen.


Voor de leden van VVE Rietveld maken we gebruik van vvw-site.nl om alle informatie te delen. Via onderstaande link kunnen zij met een eigen e-mailadres inloggen.

Ledenpagina - VVE Rietveld

Hier vind je jaarstukken algemene ledenvergadering, onderhoudsdocumenten, contactgegevens leden, plattegronden, VVE nieuws ...


(Bestuursleden kunnen voor email en documenten inloggen via mail.vverietveld.nl)

Informatie aan nieuwe bewoners en makelaars
Voor nieuwe bewoners en makelaars hebben we een standaard pakket aan informatie samengesteld. Deze kunt u opvragen via het e-mailadres info@vverietveld.nl.

Grofvuil op donderdag
De dag op het grofvuil buiten te zetten, is veranderd naar donderdag.
Zet uw grofvuil of kliko vóór 07.30 uur aan de straat op de ophaaldag (of vanaf 21.00 uur de avond ervoor) en bied uw afval op de juiste manier aan.

Voor het grofvuil zijn in beide straten plekken gereserveerd, namelijk daar waar aanduidingen op stoeptegels staan. Er hoeft niet van te voren gebeld te worden. Lees meer op de website van gemeente nieuw west - Amsterdam.

Procedure aanvraag op-, aan-, of onderbouw
Na inloggen kunt u als VVE lid informatie vinden onder de sectie documenten over het aanvragen van een op-, aan-, of onderbouw. Deze dienen namelijk aangevraagd te worden bij de VVE. Dit geldt ook voor zonnepanelen, aangezien het dak formeel een gemeenschappelijk dak is en dus volgens de VVE verdeling gebruikt kan worden voor zonnepanelen.

Ladder
De VVE heeft een ladder in bezit voor gebruik door de VVE leden en dakonderhoud. Informatie hierover vind je op de VVE site na inloggen.

Vervanging lampen binnen gangpad
Mochten er lampen kapot zijn op het binnengangpad, neem contact op (info@vverietveld.nl) met het bestuur. We hebben reservelampen liggen.